Passend afscheid nemen

Afscheid nemen van een dierbare is voor de meeste mensen een intense ervaring. Het is dan ook belangrijk dat, wanneer men hiermee wordt geconfronteerd, het afscheid nemen plaatsvindt in een sfeer die past bij de overledene. Uw verdriet kunnen wij niet wegnemen, wel kunnen wij u met persoonlijke zorg en aandacht helpen het verdriet te dragen. Goed luisteren naar uw wensen en gevoelens speelt daarbij een belangrijke rol.

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding zoekt samen met u naar de mogelijkheden om een eigen invulling aan een uitvaart te geven. Zoals helpen bij de verzorging van de overledene, invulling rouwkaart, begeleiding van de kist en het meedenken over de mogelijkheden van de afscheidslocaties. Een afscheidsbijeenkomst kan plaatsvinden in een kerk of de aula van een crematorium. Maar ook bieden andere gelegenheden deze mogelijkheid. De invulling van een dienst kan worden vormgegeven door een ritueelbegeleider. Dit alles op een zodanige wijze dat u de overledene daarin herkent. Want u bent de beste getuige van het leven van de overledene. Wij zijn er voor zowel kerkelijke als niet-kerkelijke uitvaarten en voor iedere geloofsrichting of levensovertuiging.

Afscheidslocaties:

Ritueelbegeleiding