{Vraag en antwoord 

Natuurlijk is dit mogelijk. Het draagt bij aan de rouwverwerking om hierbij aanwezig te zijn en/of mee te helpen. Ook als het overlijden niet thuis plaatsvindt kan uw dierbare samen met de familie verzorgd worden in het mortuarium.

Kinderen kunnen een duidelijke rol hebben bij de uitvaart, op die manier voelen ze zich betrokken. Dingen die ze kunnen doen zijn bijvoorbeeld: het helpen beschilderen van de kist en/of de deksel, dragen of strooien van bloemen, neerleggen van een tekening, muziek maken, kaarsjes aansteken, bellen blazen bij het graf of ballonnen oplaten met een kaartje eraan. Kinderen hebben zelf vaak ook allerlei ideeën. Hen betrekken kan juist heel prettig zijn. 

Er zijn verschillende begraafplaatsen: R.K. of  NH en algemene begraafplaatsen. De eerste twee zijn in beheer van de parochie of de gemeenschap. Hier mag je begraven worden als je behoord tot deze parochie of gemeenschap. De algemene begraafplaatsen zijn van de gemeente en hier mag men begraven worden ook als men niet in die gemeente woont.

Ja. Er mag ook een ander omhulsel gebruikt worden, bijvoorbeeld een lijkwade mits deze is vervaardigd van vergankelijke materiaal. De overledene kan ook gewikkeld worden in doeken en op een baarplank worden gelegd. Een overledene geheel zichtbaar zonder enig omhulsel begraven of cremeren mag niet.

Het verbod op het doorsnijden van uitvaartstoeten is op 1 juli 2010 weer in ere hersteld. Alle volgauto’s moeten daarvoor een herkenningsteken voeren. Respect voor de overledene is het uitgangspunt. Maar verkeersveiligheid , handhaafbaarheid en aansprakelijkheid blijven van belang. Volgauto’s mogen dus met een herkenningsteken niet door rood rijden.

De wet bevat geen enkele voorschriften betreffende het vervoer naar een begraafplaats of crematorium. Dat wil niet zeggen dat elk vervoermiddel overal is toegestaan. Gemeentes zijn vrij, in het kader van de Algemene Politie Verordening hier regels over op te stellen. In de ene gemeente is elk vervoermiddel toegestaan: boot, koets, bakfiets. Een andere gemeente kan al moeilijk doen als u de overledene in uw eigen busje of camper wil vervoeren.

De bloemen mogen niet mee de oven in. De bloemen worden na de dienst op een bloemenkar gelegd en de familie kan deze mee naar huis nemen. Thuis in de tuin, op het balkon neerleggen of  bij een graf van een geliefd persoon die begraven is. Als men hier niet voor kiest, worden de bloemstukken neergelegd op het bloemenveld of bloemenrek van het crematorium.

 Deze maand staat voor een soort bedenktijd zodat u geen spijt krijgt van de misschien te vroeg genomen keuze. Dat wil nog niet zegen dat u na deze maand de keuze helder moet hebben. De asbus blijft bewaard in een algemene nis en is niet voor publiek toegankelijk. Afhankelijk van het crematorium kan de asbus voor bepaalde tijd, betaald of onbetaald bewaard blijven in deze nis.

De huis-of schouwarts geeft twee formulieren af. Een formulier voor het CBS. Dit formulier is anoniem. Hierin wordt het geslacht, leeftijd en oorzaak van overlijden vermeld. Het tweede formulier is de verklaring van overlijden van een natuurlijke dood. Indien mogelijk ook het trouwboekje meenemen. De ambtenaar van Burgerlijke Stand stelt een akte van overlijden op. Deze akte is het bewijs van overlijden.

  

Dit kan telefonisch, via de krant en/of door een rouwannonce. De uitvaartondernemer heeft voorbeelden van diverse soorten drukwerk beschikbaar. U kunt zelf de vormgeving ontwerpen en de tekst opstellen. Als er gekozen wordt voor een eigen ontwerp is het belangrijk dat in ieder geval de envelop herkenbaar blijft als rouwbrief zodat de post hier speciale aandacht aangeeft. Belangrijk is dat de adressenlijst up to date is!

 

Het crematieproces duurt ong. 1,5 uur bij een temperatuur van 850 - 900 graden. Als een lichaam meer dan 100 kg weegt duurt het proces langer.

De Nederlandse crematoria verzamelen de chirurgische metalen en edelmetalen. Het bedrijf dat deze metalen vervolgens recycled, stelt de uitkomst na aftrek van kosten ter beschikking aan goede doelen: b.v. o.a.Hartstichting, KWF, Aidsfondsen.

Heeft u een vraag rondom de uitvaart? Stel deze gerust via het contactfomulier of bel ons.