Aan u de keuze

Kort gezegd zijn er twee soorten verzekeringen: een kapitaalverzekering en een natura verzekering. Een korte toelichting per verzekering:

Kapitaalverzekering

Het woord zegt het eigenlijk al. U verzekert een bepaald bedrag dat wordt uitgekeerd aan de nabestaanden bij een overlijden. In een enkel geval wordt het bedrag uitgekeerd aan de uitvaartondernemer, na overleg van de uitvaartnota. 

Natura verzekering

Een natura verzekering wil zeggen dat u een pakket diensten verzekert. Als de uitvaart wordt uitgevoerd door of in opdracht van de verzekeraar, dan worden alleen deze diensten vergoed. Wat er vergoed wordt staat op uw polisblad. Wanneer u afwijkt van het ‘standaardpakket’ of wensen heeft die niet in het pakket zijn verzekerd – zoals een advertentie in de krant, een koffietafel, meer rouwkaarten of herinneringsprentjes , een andere dan de standaard gefineerde kist – dan worden die kosten afzonderlijk berekend.

U bent vrij voor uw keuze van een uitvaartonderneming. Wilt u de uitvaart door Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding laten verzorgen, dan wordt er één bedrag uitgekeerd. Hiervan kunnen de gekozen diensten over het algemeen niet volledig betaald worden. Neem contact met ons op voor meer informatie. We helpen u graag.