Zorg en aandacht

Ontelbare malen nemen we afscheid: een kus, een aai over de bol, nog even zwaaien. We staan er niet altijd bij stil, maar het kan ook de laatste keer zijn. Het laatste, definitieve afscheid, de dood: daar besteden we wel aandacht aan. Afscheid nemen van een mens is een intense ervaring. Het is dan ook belangrijk dat dit afscheid plaatsvindt in een sfeer die past bij de overledene.

Als uitvaartbegeleiders kunnen we uw verdriet niet wegnemen, maar door onze persoonlijke zorg en aandacht kunnen wij helpen het verlies te dragen. Wij streven ernaar om samen met u het afscheid zó vorm te geven dat er ondanks de pijn een positieve herinnering achterblijft.

We regelen in korte tijd veel zaken: de laatste verzorging, het opbaren, datum en tijd vastleggen van begrafenis of crematie, het informeren van familie en vrienden, het vervoer. Dit alles doen wij vóór u, maar zoveel mogelijk mét u.